Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106, PSČ 755 11, Vsetín

Informační linka zdarma: 800 20 40 60
tel: +420 571 484 011
fax: +420 571 431 910
e-mail: vakvs@vakvs.cz
Webové stránky: http://www.vakvs.cz/

Vodárenský dispečink (nepřetržitě): +420 571 484 041, +420 571 484 047
Reklamace, stížnosti: 571 484 026 obchodni@vakvs.cz

nahoru