Město Vsetín

Neziskové ostatní organizace

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.
tel.: 724 146 517

AISIS, pobočka Vsetín
tel.: 571 429 762

Apoštolská církev - křesťanské centrum Vsetín
tel.: 736 158 088

Česká speleologická společnost, základní organizace 7-01 ORCUS, pracovní skupina Vsetín
tel.: 732 325 779

Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Vsetín
tel.: 571 418 805

Český rybářský svaz, místní organizace Vsetín
tel.: 571 418 153

Český svaz bojovníků za svobodu
základní organizace Vsetín, tel.: 571 421 612

Český svaz chovatelů, základní organizace Vsetín 1
tel.: 739 213 968

Český svaz chovatelů, základní organizace Vsetín 4
tel.: 605 443 245

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Horní Jasenka
tel.: 576 115 999

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Vsetín
tel.: 603 588 008

Český zahrádkářský svaz, územní rada Vsetín
tel.: 723 846 959

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně, Dolní sbor
tel.: 571 411 727

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně, Horní sbor
tel.: 571 411 722

Jadernice
tel.: 732 623 583

Křesťanské sdružení Benjamin - pobočka Vsetín 03
tel.: 603 887 080

Křesťanský sbor Vsetín
tel.: 571 436 060

LEDŇÁČEK, sdružení pro výchovu a vzdělávání
tel.: 571 417 704

Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji
tel.: 605 806 840

Římskokatolická farnost Vsetín
tel.: 571 411 692

Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Vsetíně
tel.: 571 417 886

Sbor Církve adventistů sedmého dne Vsetín
tel.: 607 613 660

Sbor Církve bratrské ve Vsetíně
tel.: 571 411 341

Sbor dobrovolných hasičů Jasenka
tel.: 604 367 505

Sbor dobrovolných hasičů Vsetín Rokytnice
tel.: 571 415 259

Sdružení uživatelů autorských práv
tel.: 571 417 993

Slovo života Vsetín
tel.: 736 158 088

Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.
tel.: 571 491 554

Školské rodičovské sdružení při Speciálních školách, Vsetín
tel.: 571 411 825

nahoru