Líska - o.s. pro EVVO ve ZK

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Líska sdružuje zejména střediska a centra ekologické výchovy, ekoporadny, neziskové organizace, muzea, školy, vzdělávací a jiné organizace.

Posláním sdružení je podpora a rozvoj EVVO, zvyšování environmentálního vědomí občanů a uplatňování principů udržitelného života.

Hlavní činnosti: vzdělávání, informace, osvětové kampaně a akce, výukové programy pro děti.

http://www.facebook.com/liska


nahoru