Vyhlášení nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák vyhlásil v pátek 7. srpna 2015 „období nepříznivých klimatických podmínek“. Toto vyhlášení nabývá platnosti od 10. srpna 8:00 hodin a platí až do odvolání.

Z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlásil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák pro celé území Zlínského kraje období nepříznivých klimatických podmínek. Pro toto období platí:

a) zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek na volném prostranství,

b) zákaz jízdy parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,

c) povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,

d) zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo podobných efektů při kterých se používá otevřený plamen,

e) osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních prostorech bez použití otevřeného ohně.

Zdroj: Ing. Mgr. Tomáš Gross – MěÚ Rožnov pod Radhoštěm


nahoru