Vsetínská radnice ocení nejlepší sportovce

Vsetínská radnice opět vyhlašuje anketu o nejlepšího sportovce našeho města. Návrhy mohou zasílat sportovní kluby či oddíly nebo i jednotliví občané města.

Své návrhy na ocenění sportovců můžete zasílat pro tyto kategorie:

  • Sportovec roku do 18 let
  • Sportovec roku nad 18 let
  • Sportovní kolektiv do 18 let
  • Sportovní kolektiv nad 18 let
  • Sportovní trenér
  • Sportovní osobnost
  • Cena Fair play

Navrhovaní musí mít trvalé bydliště ve Vsetíně nebo soutěžit za vsetínský klub. Sportovní organizace, které jsou evidovány v seznamu MěÚ, dostanou dotazníky na svou adresu. Ostatní, kteří se chcete zapojit do ankety, vyzvedněte si anketní lístky na informačním centru v přízemí budovy MěÚ Vsetín, Svárov 1080 nebo si požádejte o zaslání e-mailem na adrese: kvetuse.nepozitkova@mestovsetin.cz. Anketa je rovněž vyvěšena na stránkách města v sekci Sport a turistika.

Své návrhy můžete odevzdávat osobně v podatelně MěÚ Vsetín, Svárov 1080 v přízemí nebo zasílat poštou na adresu MěÚ Vsetín, odbor školství a kultury, Svárov 1080, 755 01 Vsetín až do 2. ledna 2013.

Nominace posoudí členové sportovní komise, kteří navrhnou na ocenění vybrané sportovce Radě města Vsetína. Slavnostní ocenění a předání cen se uskuteční v únoru v mramorovém sále vsetínského zámku za účasti vybraných sportovců, jejich rodičů, trenérů, představitelů města a dalších hostů.

Kontaktní osoba: Květuše Nepožitková, Odbor školství a kultury, tel.: 571 491 332

Zdroj: Jana Čadová, MěÚ Vsetín

Zdroj:


nahoru