Vsetínská nemocnice připravuje sanitářský kurz

Náhled Kurz sanitář - Nemocnice Vsetína
Vsetínská nemocnice a.s. opět připravuje sanitářský kurz. Zahájení je plánováno na 3. srpna a přihlášky je možné zasílat na adresu náměstka pro personální řízení Ing. Martina Pavlici do 17. července 2015. Úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem.

Jak kurz probíhá? 
Během necelých tří měsíců si ve sto hodinách teorie a osmdesáti hodinách praxe osvojíte všechny nezbytné znalosti a zkušenosti. Budete se dobře orientovat v provozu zdravotnických zařízení, osvojíte si základy epidemiologie, ochrany zdraví, bezpečnosti práce ve zdravotnických zařízeních, seznámíte se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučíte se poskytovat první pomoc 
a budete ovládat základy ošetřovatelské péče. Teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách Vsetínské nemocnice a.s. 

Čeká mne závěrečná zkouška? 
Akreditovaný kvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a úspěšnému absolventovi vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem. 

Jaké jsou podmínky přijetí do kurzu? 
Podmínku je ukončené min. základní vzdělání, věk nad 18 let, odpovídající zdravotní stav, očkování proti žloutence typu B nebo zahájení očkování (min. 2. dávka vakcíny). 

Předpokládané zahájení:
  
● 3. srpna 2015

Přihlášky přijímány do:  
● 17. července 2015

Předpokládané ukončení:  

● 6. října 2015

Orientační cena 
při plně obsazeném kurzu:   

● 6.000 Kč (včetně 21 % DPH) 

Přihlášky zasílejte na adresu: 
Ing. Martin Pavlica
Vsetínská nemocnice a.s. 
Nemocniční 955
755 01 Vsetín 
pavlica.m@nemocnice-vs.cz

Zdroj: Nemocnice Vsetín – nemocnice-vs.cz


nahoru