Vedení Vsetína bojuje za lepší dopravu i zdravotní péči

Vsetín: Doprava ve městě i okolí, komfort pro pacienty ani sociální služby nejsou vedení vsetínské radnice lhostejné. Starostka města Iveta Táborská navštívila v tomto týdnu společně s místostarostou Petrem Kořenkem Krajský úřad ve Zlíně. Zástupci Vsetína jednali s hejtmanem Stanislavem Mišákem i jeho náměstkem Liborem Lukášem o několika společných tématech.

Klíčovým bodem byla doprava. Vedení města nesouhlasí s plánovaným odkladem některých staveb na rok 2025. Společně se starosty dalších valašských obcí podepsalo v únoru memorandum ke kritické dopravní situaci, které zaslalo ministru dopravy Vítu Bártovi, poslancům i Vládě ČR. Představitelé měst a obcí především požadují, aby byly do střednědobého plánu ministerstva dopravy zařazeny stavby mezi Vsetínem, Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm.

„Znovu jsme zdůraznili důležitost staveb, a ujistili se o pokračování prací navzdory čekání na finance. Jakmile se prostředky uvolní, můžeme mít připravené projekty i vykoupené pozemky,“ vysvětlila starostka Iveta Táborská. Dodala, že přestože nemá v některých oblastech město tolik pravomocí, snaží se alespoň vyvíjet tlak na vyšší orgány.

V souvislosti s dopravou diskutovali politici také o konkrétní komunikaci ze Vsetína do Velkých Karlovic. Silnice II. třídy, která je v současné době velmi poškozená, totiž nutně vyžaduje opravu. Město Vsetín hájí zájem celého regionu a hodlá se zasadit o její brzkou rekonstrukci.

„V brzké době nás čeká jednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. Hovořit budeme o financích, termínech opravy i zajištění bezpečnosti,“ ujistil místostarosta Petr Kořenek.

Řeč se dále stočila na zdravotnictví. Vsetínská nemocnice, kterou zřizuje Zlínský kraj, totiž plánuje postavit ve svém areálu nový pavilon interny. Vyřešila by tím podstatně palčivý problém. Současné zázemí interny totiž neodpovídá zcela zdravotnickým standardům. Vedení kraje přislíbilo, že bude hledat možnosti uvolnění financí pro výstavbu nového pavilonu.

Krajský úřad bude zainteresován také na výstavbě Domova pro seniory na Jasence. V současné době se chystá stavba projekčně, zástupci města a kraje však hovořili o nutných odkupech pozemků v dotčené lokalitě.

V neposlední řadě diskutovali zástupci města také o dotačních titulech, které umožňují obcím více investovat a využít přitom také cizích zdrojů. „Na jaké výzvy regionálního operačního programu by mohlo reagovat město Vsetín, se dozvíme na řídícím výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Moravy v Olomouci. Právě tam nás čeká jedno z dalších důležitých jednání,“ doplnila starostka Táborská.
Zdroj: Ing. Marie Šidlová

Zdroj:


nahoru