Sucho kvalitu a množství pitné vody neohrožuje

Současné velmi suché období žádným způsobem neohrožuje množství ani kvalitu pitné vody ve vodovodním řádu. Vodní nádrž Stanovnice, odkud společnost VaK Vsetín, a.s. bere vodu do vodovodního řádu mimo jiné i pro Rožnovsko, má v současné době zásoby pro výrobu pitné vody cca 4,75 milionu kubíků, přičemž potřebné množství vody z nádrže pro úpravu na pitnou představuje cca 4,2 mil. kubíků za rok.

Vody pro vodovodní řád, na který jsou napojeny firmy i domácnosti Valašska, je i přes současné velmi horké počasí dostatek. „Zásoby vody ve vodní nádrži Stanovnice – cca 4,75 milionu kubíků, přesahují roční množství vyrobené pitné vody z ní. Také druhý vodní zdroj zásobující město Rožnov, který dodává denně více než 1000 m3  podzemní vody pro úpravu na pitnou, má stále výbornou kvalitu i dostatečnou vydatnost a prozatím nebyl současným suchem výrazněji ovlivněn. Pro všechny odběratele vody ze společnosti VaK Vsetín, a.s. je tak velmi důležitou informací, že nehrozí její nedostatek,“ uvedl starosta Rožnova Radim Holiš, který je zároveň členem představenstva společnosti VaK Vsetín, a.s.

„Rovněž kvalita vody není stávajícím počasím nijak ovlivněna. Společnost VaK Vsetín, a.s. používá moderní technologie na úpravu pitné vody a sucho ani horko na vysokou kvalitu pitné vody ve vodovodním řádu nemají žádný negativní vliv,“ doplnil ředitel společnosti VaK Vsetín, a.s. Michal Korabík.

Zdroj: Ing. Mgr. Tomáš Gross – MěÚ Rožnov pod Radhoštěm


nahoru