Stavební práce na cestě do Rožnova

Rekonstrukce silnice I/35 na příjezdu do Rožnova pod Radhoštěm pokračuje podle plánovaného harmonogramu. Od příštího týdne by měly začít stavební práce na severozápadním rohu světelné křižovatky U Janíka (roh u prodejny Instaplast).
 
V souladu s plánovaným harmonogramem pokračuje rekonstrukce silnice I/35 na příjezdu do Rožnova pod Radhoštěm. „Zhotovitel stavby se nyní hlavně zaměřuje na dokončení přeložek plynu a nové regulační stanice (území kolem nákladní vrátnice do Tesly a dále směrem do centra po čerpací stanici OMV). Po dokončení a kolaudaci těchto objektů bude možné v plné intenzitě pokračovat na ostatních částech stavby,“ popsal postup prací Marek Moll z odboru rozvoje rožnovského MěÚ. 
 
„Kromě toho pokračují přípravné práce na rozšíření vlastní silnice a dokončovací práce na objektech, které již bylo možno realizovat bez nutnosti předchozích přeložek inženýrských sítí, Jedná se mimo jiné o demontáže stávajících chodníků na straně čerpací stanice OMV, pokládku nové kanalizace podél autobusového nádraží a dále směrem ke křižovatce U Janíka, pokládku chrániček pro nové komunikační sítě, budování nového výstupiště a nových nástupišť na autobusovém nádraží a pokládku zámkové dlažby nového parkoviště za restaurací „U Janíka“,“ vypočítal starosta Rožnova Radim Holiš.
 
Od příštího týdne by dle informací realizační firmy měly začít stavební práce na severozápadním rohu světelné křižovatky U Janíka (roh u prodejny Instaplast). „V souvislosti s touto činností bude provoz chodců částečně omezen a bude usměrněn přechodným značením. Z bezpečnostních důvodů je nutno věnovat pozornost tomuto 
značení, řídit se podle něj a také podle případných pokynů pracovníků stavební firmy. Omezení pro chodce by v průběhu stavebních prací mělo být vždy nastaveno tak, aby křižovatka byla ve všech směrech průchozí, avšak pouze po jedné straně.
 
Přístup do přilehlých prodejen a provozoven bude zachován, případně bude vybudována provizorní komunikace pro pěší,“ uzavřel starosta Holiš.

Zdroj: Ing. Mgr. Tomáš Gross – MěÚ Rožnov pod Radhoštěm


nahoru