Skončily stavební práce na silnici v Bojkovicích

Náhled

Bojkovice - Stavební firma dokončila pro Ředitelství silnic Zlínského kraje rekonstrukci více než třísetmetrového úseku silnice v průtahu městem Bojkovice ve směru na Krhov. Stavební práce zde probíhaly od května 2015. Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Předmětem díla byla rekonstrukce části silnice III/49516 (ulice Komenského) v průjezdním úseku města Bojkovice v délce 330 metrů. Začátek stavby je u přejezdu přes železniční trať, konec stavby u dopravní značky označující konec obce ve směru na Krhov. Rekonstrukce spočívala v odfrézování živičného krytu vozovky a položení nové obrusné a ložné vrstvy vozovky mezi obrubami včetně odvodňovacího dvouřádku z žulových kostek. Součástí stavby byla i rekonstrukce odvodnění vozovky pomocí dešťových vpustí připojených do kanalizace. Souběžně a ve vzájemné koordinaci se stavbou ŘSZK probíhala rovněž stavba města Bojkovice (připojení místních komunikací, sjezdy, obruby, terénní úpravy za obrubou aj.) a oprava vodovodu v silničním tělese společností SVK, a. s.

Zhotovitelem stavby byla firma IMOS group, s. r. o., Tečovice. Konečná cena za tuto zakázku činí 2,890 milionu korun. Stavba využívala spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace činila 85 procent uznatelných nákladů.

Zdroj: ŘSZK – Ředitelství silnic Zlínského kraje


nahoru