Rozklikávací rozpočet prochází testováním

Vsetínská radnice v rámci snahy o zvýšení transparentnosti svého počínání připravuje spuštění tak zvaného rozklikávacího rozpočtu na městských internetových stránkách www.mestovsetin.cz. V minulých dnech se uskutečnila závěrečná schůzka, na níž byly s dodavatelem doladěny poslední připomínky. Nyní už celý systém prochází testováním. Do ostrého provozu bude spuštěn od počátku července.

Rozklikávací rozpočet umožní občanům získávat informace o finančních tocích v rámci rozpočtu města. Dojde tak k naplnění předvolebních slibů směřujících k co největší transparentnosti při řízení radnice.

Systém rozklikávacího rozpočtu pro město Vsetín připravuje společnost Ortex, která radnici již dodává software pro ekonomické řízení v podobě manažerského prostředí Business Inteligence. V polovině května se uskutečnilo pracovní jednání s odborníky z této firmy, kde došlo k představení a konzultaci členění výdajů města, a to pro občany tím nejzajímavějším způsobem – po jednotlivých investičních akcích a podle názvu dodavatelů. „Takto občané zjistí, co se na území města děje a kolik si která firma na městských zakázkách během roku vydělala,“ uvedl místostarosta Tomáš Pifka a pokračoval: „Zajímavé to bude v souvislosti s registrem zveřejňovaných smluv. I když tyto systémy nebudou propojeny, občan přesto může získat ucelené informace o tom, jaká byla uzavřena smlouva, jaká v ní byla uvedena částka, a v rozpočtu si pak ověřit skutečnou částku, která byla za dílo či službu skutečně vyplacena.“

Výjimečnost systému pro město Vsetín bude ve vysoké aktuálnosti dat, která budou zpožděná pouze o jediný den proti skutečnosti. „V porovnání s ostatními městy je toto ojedinělé, protože většina z nich vychází při aktualizaci rozklikávacích rozpočtů z čtvrtletních dat,“ vysvětlil unikátnost vsetínského rozklikávacího rozpočtu místostarosta.

Na zmíněném jednání byly projednány poslední připomínky a požadavky ze strany města a po jejich vyřešení začalo od 1. června testování celého systému uvnitř městského úřadu. Ostrý provoz rozklikávacího rozpočtu bude pro veřejnost spuštěn od počátku července v rámci internetových stránek města Vsetína www.mestovsetin.cz.

Jiří Žůrek

Zdroj: Mgr. Adéla Kousalová – redaktorka Vsetínských novin


nahoru