Rozdělení dotací na sportovní činnosti v roce 2013

Zastupitelé schválili dotace na sportovní činnost v letošním roce ve výši 7,3 mil. korun. Výzva byla vyhlášena 26. 11. 2012 s uzávěrkou 14. 12. 2012. Podáno bylo celkem 40 žádostí.

Sportovní komise projednala všechny požadavky žadatelů a připravila návrh na rozdělení dotací. V rozpočtu města pro rok 2013 byla vyčleněna účelová rezerva na podporu tělovýchovy a sportu ve výši 7.365.000 Kč. Podpořeno bylo 36 žadatelů.

„Tato částka odpovídá svou výší částce, která byla v roce 2012 určena pouze na podporu takzvaných prioritních sportů a organizací, které jsou „výkladní skříní“ našeho města,“ informoval Stanislav Pavelec, III. města Vsetína.

Do oblasti sportu byly od roku 2013 zařazeny také ty volnočasové organizace, jejichž činnosti do této oblasti zasahují. Sportovní komise vyjádřila podporu prioritním sportům a současně navrhla podpořit i ostatní žadatele, k čemuž použila část finančních prostředků nutných pro zajištění činnosti hokejových subjektů.

„Na dofinancování prioritních sportů bude nutné ve druhé polovině roku vyčlenit část očekávaných příjmů z loterijních společností,“ řekl Stanislav Pavelec.

K zajištění těchto dotací budou použity finanční prostředky z veřejné podpory neziskové činnosti - „tělovýchova a sport“ ze schváleného rozpočtu města Vsetína na rok 2013.

„Těší nás, že se v dnešní době do sportu zapojuje mnohem více mladých, a že nám vzrostla členská základna žáků,“ uzavřel místostarosta Stanislav Pavelec.

Zdroj: Jana Čadová, MěÚ Vsetín

Zdroj:


nahoru