Roje včel, vos a sršňů. Nekončící řada zásahů hasičů.

 Jednotky profesionálních hasičů denně vyjíždí k likvidaci bodavého hmyzu na území celého kraje.  

Dlouhodobě velmi suché a teplé počasí letošních prázdnin znamená pro jednotky profesionálních hasičů také zvýšený počet výjezdů k likvidaci rojů včel, vos a sršňů. Ty se ve zvýšené míře začaly stěhovat do interiérů nebo bezprostřední blízkosti obytných domů, parků, hřišť a objektů s větším počtem osob. Jejich výskytem jsou ohroženi především alergici, senioři nebo malé děti. V posledních dnech roje ohrožovaly i děti na několika táborech.
 
Z celkových 772 událostí, které profesionální hasiči evidují od začátku prázdnin do dnešního dne, bylo provedeno 88 zásahů na likvidaci rojů včel, vos a sršňů. Pro srovnání v loňském roce za stejné období evidovali hasiči z celkových 653 událostí pouze 25 zásahů na likvidaci rojů. Jen v sobotu a neděli vyjížděli hasiči k osmi zásahů a od dnešního rána provedli likvidaci čtyř událostí.
 
Je zřejmé, že tento typ zásahů bude pokračovat i v následujícím období a pravděpodobně se zvyšující se četností.
 
Jako pozitivní lze hodnotit, že při žádné z událostí nedošlo k žádnému zranění osob nebo zasahujících hasičů.

Zdroj: por. Bc. Libor Netopil – HZS Zlínského kraje


nahoru