Radnice chce bikearénu v Semetíně

Vsetín: Zastupitelstvo města Vsetína na svém posledním zasedání schválilo realizaci cykloturistického projektu "Bike aréna Vsetín" v místní části Semetín v rámci výzvy Regionálního operačního programu (ROP). Dobudováním třech gravity trailových (trať, která vede z kopce dolů) a jedné singltrailové (cyklotrasa určená šířkově pro jednoho cyklistu) v délce necelých 16 km, by došlo k zatraktivnění stávajících cyklotras a cyklostezky Bečvy.

Doplnit by ji měly také překážky a odpočívadla. Odhadované náklady počítají s částkou 4,16 mil. korun, přičemž se předpokládá, že 70 % by bylo hrazeno z ROPu.

„S ohledem na rozpočtové škrty Ministerstva pro místní rozvoj, jsme začátkem roku nedosáhli na dotaci z programu zmíněného ministerstva „Cestovní ruch dostupný všem“. Nyní tedy využíváme výzvy v rámci ROPu, která je jedna z posledních možných zaměřených právě na podporu cestovního ruchu, přičemž projekt Bike arény do ní vhodně zapadá a je reálný,“ objasnil Stanislav Pavelec, III. místostarosta města důvody, proč se vsetínští zastupitelé na svém zasedání zabývali projektem Bike arény s tím, že ještě letos by se měli dozvědět, jestli město bylo či nebylo úspěšné v získání dotace.

„Realizací Bike arény by došlo ke zvýšení atraktivnosti a podpoře cestovního ruchu v oblasti Vsetína. V současné době je na Hornovsacku, do kterého oblast města Vsetína patří, plně funkční systém cykloturistických MTB okruhů. Trasy jsou vybaveny orientačním systémem, vedou přes zajímavé turistické cíle od skalních objektů přes vodní plochy až po památky, muzea, galerie, restaurace. Nikde nic podobného není. Vsetín je jedinečný svou polohou,“ informovala starostka města Iveta Táborská.

Každý návštěvník Bike arény si bude mít možnost vybrat, kterou stezku zvolí. Rozdělené totiž budou podle náročnosti.

„Trasy jsou navrženy, jak po lesních pěšinách, tak po polních a lesních zpevněných komunikacích. V údolních částech je nástup na trasy veden po místních komunikacích v kombinaci s využitím cyklostezky Bečva,“ řekl místostarosta Stanislav Pavelec.

„ Naší snahou je doplnit stávající systém cyklotras a cyklostezek o nové atraktivní prvky, takzvané „ gravity traily“ a „singl traily“, které zmíněnou jízdu cykloturisty za poznáním obohatí o skutečný zážitek z jízdy na kole například na technických a hravých pasážích,“
doplnil Roman Kalabus, autor projektu a vsetínský zastupitel a dodal: „Singltrailová trasa se vlní mezi stromy. Nikdy nevede dlouho rovně, příliš z kopce ani do kopce. Respektuje lesní prostředí a dělá vše pro to, aby si široká škála návštěvníků užila jízdu v přírodě.“

Gravity traily jsou trasy navržené po vrstevnicích a bez prudkých sjezdů.

„Nové trasy nabídnou klopené zatáčky, dřevěné lávky nebo kamenné stupně. Pro jejich zatraktivnění je využíváno spadlých stromů a pařezů. Vychází se ze stávajícího stavu lesa, trasy jsou pouze doplněny o dřevěné prvky a lávky pro bezpečný průjezd a jsou realizovány tak, aby člověk využil toho, co kolo umí, a jízdu si vychutnal. V případě že cyklista vyhodnotí, že průjezd daným dřevěným úsekem je nad jeho síly, má možnost úsek objet po bezpečné pěšině a následně se napojit na trasu. V místech s vyšší vlhkostí je povrch vysypán drceným kamenivem, nebo položením kamenné dlažby z lomového kamene či dřevěných kuláčů – pražců,“ uzavřel autor projektu Roman Kalabus.
Zdroj: Jana Čadová

Zdroj:


nahoru