Policista Zbyněk Kovář vystřílel 2. místo

Nadpraporčík Zbyněk Kovář, který je zařazen na Krajském ředitelství policie Zlínského kraje, Odboru služební přípravy, Oddělení služební přípravy ve Vsetíně, se zúčastnil ve dnech 8-10. října 2012 Policejního mistrovství České republiky 2012 ve střelbě z krátkých služebních zbraní, které se konalo na střelnici v Opařanech u Tábora. Zbyněk Kovář dosáhl na mistrovství významného úspěchu. Umístil se na 2. místě.

Policista Zbyněk Kovář pracuje u Policie České republiky 13 let. Nejprve byl zařazen na Obvodním oddělení Jablůnka, později, od 2004 začal pracovat na oddělení služební přípravy, kde pracuje dodnes. Spolu s dalším kolegou má na starosti školení a výcvik policistů ze všech oddělení v okrese Vsetín ze střelecké a taktické přípravy. Vzhledem k náplni práce Zbyňka a jeho kolegy se jim mezi policisty říká „bojaři“.

Náš „bojař“ nominovaný do policejního mistrovství absolvoval dvě disciplíny: Evropský policejní parkúr - souhrn střeleckých cvičení, která vycházejí z potřeb policistů pro praxi, je to střelba z různých vzdáleností a pozic a policejní akční střelba – řešení střeleckých situací vycházejících z reálných zákroků, které je důležité vyřešit v co nejrychlejším čase a s nejpřesnějšími zásahy v terčích. Jedno z cvičení policejní akční střelby bylo např. zastavení a zneškodnění tří pachatelů, kteří ujížděli ve vozidle.

U kolegy Kováře se dá říct, že je jeho práce koníčkem. Čtyřiatřicetiletý Zbyněk se střelbě závodně věnuje už 11 let.

Mistrovství se zúčastnilo celkem 69 nominovaných policistů z celé České republiky. Druhé místo Zbyňka Kováře lze považovat za výrazný úspěch. Kolegovi gratulujeme a přejeme mu další, nejenom střelecké úspěchy.

Zdroj:


nahoru