Penzisté uvolní místa mladším, hlásí vsetínská radnice

Nové pracovníky hledá na vybrané pozice vsetínská radnice. Některé z nich se uvolnily po pracovnících, se kterými se vedení radnice dohodlo při pravidelných pohovorech na odchodu do penze. 

„Aktuálně je vypsáno jedno výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího Odboru sociálních věcí a v průběhu roku 2016 dojde k vypsání výběrového řízení na pozici technika správy komunikací na Odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje,“ potvrdil starosta Vsetína Jiří Čunek.

Podmínky výběrového řízení na vedoucí Odboru sociálních věcí jsou již vyvěšeny na úřední desce úřadu. Žádosti je možné podávat do 20. listopadu a předpokládaný nástup je od 1. ledna 2016. Vypsání výběrového řízení na pozici technika správy komunikací pak město plánuje vyhlásit začátkem roku 2016. Možnost doplnit městský tým, tak bude příležitostí zejména pro vysokoškoláky se stavební odborností. Dva nové strážníky hledá také městská policie, která na tato místa již vyhlásila výběrové řízení.

Odchody do penze jsou důsledkem dohody vedení města s pracovníky, kteří dosáhli důchodového věku. Zákoník práce totiž stojí v tomto na jejich straně a zaměstnanci tak nejsou k odchodu do penze po dosažení příslušné věkové hranice nijak motivováni. 

„Vzhledem k nedostatku pracovních míst v našem regionu považujeme za správné dohodnout se s penzisty na odchodu a uvolnění místa mladým lidem, kteří chtějí pracovat,“ dodal Čunek.

Na základě pohovorů došlo ke zrušení jedné pracovní pozice, a sice na úrovni vedoucího oddělení, a to bez náhrady, což přineslo nezanedbatelnou úsporu mzdových nákladů. „V rámci pohovorů jsme se dohodli také se dvěma dalšími vedoucími odboru v horizontu dvou let o jejich nástupu do penze,“ dodal Radomír Zimek, tajemník vsetínského městského úřadu.

Mgr. Adéla Kousalová

Zdroj: Mgr. Adéla Kousalová – redaktorka Vsetínských novin


nahoru