Nadějný tenista ze Vsetína

Základní škola Vsetín, Luh 1544 se snaží žákům nabídnout co nejtolerantnější prostředí, což vyplývá i z názvu jejího ŠVP ZV Zdravá škola – škola pro všechny. Témata a aktivity spojené s multikulturou a tolerancí nejsou zařazena pouze jako průřezová témata, ale jsou k nim organizovány také speciální projektové dny, třídnické hodiny a jiné aktivity. Na základě autoevaluace škola rovněž reaguje na aktuální problémy, které se v souvislosti s těmito tématy objevují.

Naše škola si v průběhu let získala pověst odborníka v oblasti integrace žáků. Dokazuje to také zvýšený zájem rodičů umístit dítě právě v naší škole. Bohužel ne vždy lze vyhovět. Integrace žáků s různým zdravotním postižením přináší samozřejmě řadu problémů, jak organizačních, tak mnohdy i výchovných. Také díky kvalitně pracujícímu poradenskému týmu se nám daří s těmito problémy ve většině případů vyrovnávat úspěšně.

Nezapomínáme ale ani na žáky průměrné a nadané. Snažíme se jim dát co nejvíce prostoru k tomu, aby se mohli realizovat v oblastech, které je zajímají, baví je a ve kterých mohou vyniknout. Žákyně naší školy dosáhla nejlepšího výsledku v kraji ve SCIO testování v českém jazyce, v loňském roce se jiná žákyně umístila v kraji na 6. místě v logické olympiádě a z dívek byla v kraji dokonce první.

Těší nás také poměrně velký zájem žáků 2. stupně o olympiády z matematiky, přírodopisu, zeměpisu, astronomie. K velmi úspěšným akcím z hlediska propojení teorie a praxe patřil projekt Dny rodičů v matematice – v 6., 7. a 8. ročnících „vyučovaly“ zaměstnané maminky. Měly tak možnost žákům představit svoji profesi a ti potom řešili úkoly spojené s touto profesí. Pro zvídavé žáky 5. ročníku organizují kolegové z 2. stupně přírodovědný seminář, který na naší škole funguje již několik let a je o něj u žáků značný zájem. K tomu, aby žáci mohli vyniknout v různých oblastech, napomáhá velmi úspěšně také bohatá nabídka zájmových činností.

Snažíme se také vést žáky k aktivnímu pohybu a radosti z něho. Pravidelně naši žáci – sportovci obsazují přední místa ve sportovních soutěžích. V naší škole jsou podporováni sportovci registrovaní ve sportovních oddílech. Jedná se především o hokejisty a také fotbalisty trénující v jiných oddílech než vsetínských. Je jim upravován rozvrh hodin tak, aby zvládali tréninkové jednotky a zápasy.

Žákem naší školy je velmi nadějný mladý tenista Jan Marančák, žák 7. ročníku. Byla mu upravena individuálně organizace vzdělávání, protože je členem Tréninkového střediska mládeže a Národního tenisového centra Morava při TK Agrofert Prostějov. Zároveň je již druhým rokem zařazen do širšího výběru reprezentace ČR mladších žáků. Jen v loňském roce se mu podařilo dosáhnout následujících úspěchů:

  • stříbrná medaile na halovém mistrovství ČR ve čtyřhře – Praha
  • bronzová medaile na halovém mistrovství v singlu - Praha
  • zlatá medaile halového mistrovství Jihomoravského kraje v kategorii mladších žáků - Jihlava
  • zlatá medaile na mistrovství ČR v družstvech mladších žáků v ročníku 2011 i 2012
  • postup mezi 16 nejlepších tenistů v kategorii mladších žáků v republikovém Masters NIKE Junior TOURS
  • postup mezi nejlepších 16 tenistů ČR v kategorii starších žáků v republikové Masters NIKE Junior TOURS

Toto je výčet jen těch nejvýznamnějších úspěchů. Je obdivující jeho odhodlání, nasazení a píle, protože i při takto náročném programu dokáže zvládat školní povinnosti. Pedagogové museli přistoupit ke zcela jiným výukovým metodám a postupům, než na jaké byli zvyklí z běžné výuky. Honzíkovi se snaží také pomáhat jeho spolužáci. Náš obdiv patří i Honzíkově mamince, protože si rozhodně nezvolila jednoduchou životní cestu. Přejeme Honzíkovi hodně vytrvalosti, hodně sil při překonávání překážek, se kterými se už v tomto věku musí setkávat (třeba odloučení od rodiny) a hlavně další (nejen) sportovní úspěchy.

Zdroj: Jana Čadová, Ivana Bednáriková, zastupující ředitelka ZŠ Vsetín

Zdroj:


nahoru