Most v Záříčí opět slouží motoristům

Náhled

Záříčí - Další úspěšně dokončenou investiční stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje na rekonstrukcích silnic a mostů se v letošním roce stává most v blízkosti obce Zářičí na Kroměřížsku. Pro motoristy již jízda po této silnici nemá žádné omezení.

 

Předmětem díla byla kompletní přestavba mostu ev. č. 4349-2 za obcí Záříčí směrem k obci Troubky. Spodní stavba a nosná konstrukce včetně říms byly provedeny ze železobetonu, opěry jsou založeny na plošných základech a mikropilotách. Nosná železobetonová deska je kloubově uložená na podpěrách. Povrchová voda je z mostu odváděna příčným sklonem a podélným spádem vozovky do nových žlabů, které jsou zaústěny do toku. Dno toku bylo upraveno dlažbou z kamene. V rámci rekonstrukce mostu byla provedena oprava a rozšíření komunikace před a za mostem v délce 56 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem ve Valašském Meziříčí. Cena za tuto zakázku činí 4,349 milionu korun. Stavba, která byla zahájena v květnu 2015, využila spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace činí 95 procent uznatelných nákladů.

Zdroj: ŘSZK – Ředitelství silnic Zlínského kraje


nahoru