Karatisti ze Vsetína pojedou na Evropský pohár

V pondělí 7. října 2013 v prostorách Alceda - SVČ Vsetín, proběhla ukázková hodina tréninku oddílu tradičního karate, při Sportovním klubu policie Vsetín. Přehlídku navštívili zástupci firmy Indet Safety Systems a.s., Nipon Kayaku Group, místostarosta města Stanislav Pavelec, radní Zlínského kraje Tat´ána Valentová Nersesjana a rodiče malých karatistů.

V půl hodinové prezentaci karatisté s nadšením ukazovali, co se v klubu karate naučili. Ukázková hodina proběhla ve slavnostním duchu.  Na konci byl předsedou představenstva firmy Indet Safety Systems a.s., Nipon Kayaku Group, panem Susume  Tokutake, předán certifikát o partnerství oddílu a firmy. Certifikát přijal vedoucí oddílu Radek Kleibl. Následně paní radní Tat´ána Valentová Nersesjanaa pan místostarosta Pavelec popřáli karatistům, hodně zdaru
na Evropském poháru v tradičním karate. Evropský pohár se uskuteční 19. října 2013 ve Velké Británii, v Peterboroughu.

 
Na tomto poháru bude z oddílu tradičního karate startovat 25 dětí a to díky podpoře firmy Indet Safety Systems a.s., Nipon Kayaku Group, Města Vsetín a Zlínského kraje. Oddíl tradičního karate při SKP Vsetín, patří v letošním roce k nejúspěšnějšímu oddílu v tradičním karate v České republice, jelikož členové oddílu vybojovali na Mistrovství České republiky 13 mistrovských titulů, 9 druhých míst a 8 třetích míst. Velký podíl má na tom fakt, že SKP Vsetín, při výuce a tréninku tradičního karate, úzce spolupracuje s Alcedem-SVČ Vsetín, které zajišťuje výuku. Alcedo-SVČ Vsetín, jako příspěvková organizace města Vsetín, umožňuje mnoha lidem a hlavně studentům, profesionální vykonávání volnočasových aktivit. Zajišťuje jim servis jak materiální, to je prostory, vybavení, tak prostor na další vzdělávání
a zajišťuje odbornou přípravu na výkon funkce externího vedoucího zájmové činnosti. Studenti díky tomu získávají praxi a dovednosti, které uplatní v dalším životě po ukončení školní docházky a mohou budoucímu zaměstnavateli doložit praxi, že vykonávali zaměstnání, kde pracovali a jednali s klienty,“
popsal vedoucí oddílu Radek Kleibl z ALCEDA.

Do kroužků tradičního karate, Aikida a Brazilského Jiu Jitsu mohou rodiče své děti přihlašovat v Alcedu – SVČ Vsetín. Více informací o nabídce kroužků je k dispozici
na webových stránkách ALCEDA.

Foto: Archiv ALCEDO – SVČ Vsetín

Karatisti ze Vsetína pojedou na Evropský pohár

Zdroj: Mgr. Simona Hlaváčová


nahoru